novigrad.hr Novigrad.hr | Novigrad — Cittanova

novigrad.hr
Title: Novigrad.hr | Novigrad — Cittanova
Keywords:
Description: Novigrad.hr | Novigrad — Cittanova hrvatski Italiano Naslovnica Vijesti Doga?anja O Novigradu Novigrad danas Povijest Spomeni?ka ba?tina Udruge Gospodarstvo Gospodarstvo Novigrada Poljoprivreda Turiza
novigrad.hr is ranked 5830640 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,407. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. novigrad.hr has 43% seo score.

novigrad.hr Information

Website / Domain: novigrad.hr
Website IP Address: 178.218.166.220
Domain DNS Server: ns1.mojsite.com,ns2.mojsite.com

novigrad.hr Rank

Alexa Rank: 5830640
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

novigrad.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,407
Daily Revenue: $9
Monthly Revenue $280
Yearly Revenue: $3,407
Daily Unique Visitors 859
Monthly Unique Visitors: 25,770
Yearly Unique Visitors: 313,535

novigrad.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Mon, 01 Aug 2016 06:15:52 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=UTF-8

novigrad.hr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

novigrad.hr Traffic Sources Chart

novigrad.hr Similar Website

Domain Site Title

novigrad.hr Alexa Rank History Chart

novigrad.hr aleax

novigrad.hr Html To Plain Text

Novigrad.hr | Novigrad — Cittanova hrvatski Italiano Naslovnica Vijesti Doga?anja O Novigradu Novigrad danas Povijest Spomeni?ka ba?tina Udruge Gospodarstvo Gospodarstvo Novigrada Poljoprivreda Turizam Sport Sportski klubovi Sportska doga?anja Sportska dvorana Kultura i zabava ?Slovenska no?“ u znaku prijateljstva Novigrada i La?kog Protekle subote odr?ana je u Novigradu ?Slovenska no?“, tradicionalna manifestacija kojom Novigrad i Novigra?ani zahvaljuju na ukazanom povjerenju svojim najbrojnijim i najvjernijim turistima, gostima iz Slovenije. Ovogodi?nje izdanje manifestacije organizirali… Saznajte vi?e Objavljen javni poziv za nov?anu nagradu Grada odli?nim u?enicima Grad Novigrad-Cittanova putem Upravnog odjela za poslove ureda gradona?elnika, op?e poslove i dru?tvene djelatnosti objavio je javni poziv u?enicima srednjih ?kola s prebivali?tem na podru?ju Grada Novigrada-Cittanova koji su ostvarili… Saznajte vi?e Novigrad se predstavio na najve?oj slovenskoj manifestaciji ?Pivo in cvetje” Protekloga vikenda u posjetu slovenskom gradu La?ko boravila je delegacija Grada Novigrada-Cittanova, predvo?ena gradona?elnikom Anteom Milosom. Tom prigodom u okviru manifestacije ?Pivo in cvetje / Pivo i cvije?e“, koja se… Saznajte vi?e Objavljen javni poziv za predlaganje gradskih sportskih laureata Objavljen je Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu Plaketa zaslu?nim sporta?ima, sportskim djelatnicima i klubovima Grada Novigrada-Cittanova. Pisani prijedlozi s obrazlo?enjem dostavljaju se Povjerenstvu za dodjelu plaketa zaslu?nim sporta?ima,… Saznajte vi?e Besplatno odlo?ite otpad u recikla?nom dvori?tu Salvela Ovim putem pozivamo stanovnike s podru?ja Grada Novigrada-Cittanova da koristan otpad, kojeg je mogu?e reciklirati, besplatno odlo?e u recikla?nom dvori?tu na Salveli. Besplatno se tamo mogu odlo?iti: - elektri?ni i… Saznajte vi?e Gradsko vije?e Gradona?elnik Gradska uprava Savjetodavna tijela Slu?beni dokumenti Program ukupnog razvoja Prora?un Financijsko upravljanje i kontrola Projekti i programi Prostorni plan Prostorno-planska dokumentacija Javna nabava Pravo na pristup informacijama Savjet mladih Ustanove i institucije Vijesti Ministarstvo poduzetni?tva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijava ?E-Impuls“ 25.07.2016. /// Novigrad-Vijesti / Gospodarstvo Ministarstvo poduzetni?tva i obrta objavilo je 21. srpnja 2016. Poziv na dostavu projektnih prijava ?E-Impuls“. U sklopu provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit ?e se bespovratna sredstva iz… Objavljen javni poziv TZG-a za sudjelovanje u tradicionalnoj akciji nagra?ivanja najure?enijih balkona i oku?nica 22.07.2016. /// Novigrad-Vijesti / Komunalne informacije / Turizam Turisti?ka zajednica Grada Novigrada-Cittanova objavila je Javni poziv za dostavu prijava za sudjelovanje u tradicionalnoj akciji nagra?ivanja najure?enijih balkona i oku?nica na podru?ju Grada Novigrada-Cittanova. U akciji ocjenjivanja i nagra?ivanja… Bespovratna sredstva Ministarstva poduzetni?tva i obrta poduzetnicima s manje od 50 zaposlenih 20.07.2016. /// Novigrad-Vijesti / Gospodarstvo U sljede?ih desetak dana Ministarstvo poduzetni?tva i obrta otvorit ?e izmijenjeni natje?aj za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike do 49 zaposlenih. Maksimalna potpora iznosi 300.000 kuna, a o?ekuje se da… Istarska ?upanija nudi bespovratna sredstva u okviru projekta Istra bike&bed 13.07.2016. /// Novigrad-Vijesti / Gospodarstvo / Turizam Istarska ?upanija-Regione istriana objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smje?taja kroz projekt Istra bike&bed u 2016. godini. Za dodjelu bespovratnih… Akcija darivanja krvi 12. srpnja u novigradskoj O? Rivarela 11.07.2016. /// Novigrad-Vijesti U utorak 12. srpnja od 9 do 14 sati u prostorima novigradske O? Rivarela odr?at ?e se redovita akcija darivanja krvi. Akciju tradicionalno organizira Crveni kri? Buj?tine u suradnji sa… Doga?anja Program doga?anja - TZG Novigrada-Cittanova (08/2016) 03.08.2016. /// Po?etak 21:15 h Mjesto odr?avanja: Novigrad-Cittanova Motovun film festival predstavlja: Novo kino Novigrad 03.08.2016. /// Po?etak 21:15 h Mjesto odr?avanja: Park Novigradske biskupije Performans - Vlasta Delimar: “Imam 60 godina” 31.07.2016. /// Po?etak 21:00 h Mjesto odr?avanja: Galerija Rigo 10. Astro party Lunasa 31.07.2016. /// Po?etak 20:00 h Mjesto odr?avanja: Veliki trg i Park Novigradske biskupije Prora?un u malom Aktualno 24. sjednica Gradskog vije?a - Dnevni red Poziv odli?nim u?enicima srednjih ?kola radi ostvarivanja prava na nov?anu nagradu Grada Novigrada-Cittanova Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja gra?evinske dozvole - prometnica Stancijeta Odluka o prodaji dijela k.?. 2972/1 u vlasni?tvu Grada Novigrada-Cittanova Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gra?enje vodovodnog ogranka Strada Kontesa Rje?enje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole - Rekonstrukcija dijela dr?avne ceste D75 (dionica Novigrad-Dajla) Rje?enje o izdavanju lokacijske dozvole - Recikla?no dvori?te Salvela Newsletter Izdvojeno Novigradski turizam ostvario jo? jednu rekordnu sezonu Tre?u godinu zaredom Novigrad je ostvario odli?an turisti?ki rezultat i s prvim danom rujna do?ao do brojke od milijun ostvarenih no?enja. Po prvi puta u povijesti turisti?kom Novigradu je to… Novigrad ugostio najbolju tenisa?icu na svijetu Serenu Williams! Pomalo nestvarnom ?ini se vijest kako u Novigradu ovih dana boravi najbolja tenisa?ica na svijetu, trenuta?ni broj 1 na WTA listi najboljih svjetskih igra?ica, ali – po ostvarenim rezultatima –… Novigrad ponovo me?u najrazvijenijima u Hrvatskoj Nakon ?to je prije ?etiri godine ve? ponio presti?nu titulu najrazvijenijeg Grada u Hrvatskoj, Grad Novigrad-Cittanova u 2013. godini ponovio je taj uspjeh, te temeljem novih izra?una indeksa razvijenosti za… Navigacija Naslovnica Vijesti Doga?anja O Novigradu Gospodarstvo Sport Kultura i zabava Gradska uprava Javna nabava Prora?un Slu?bene novine Akti Program ukupnog razvoja Grad i gra?ani Obrasci Natje?aji i oglasi Projekti i programi Novigradski list Sport Kontakt Gradska uprava Neapolis d.o.o. Sportska dvorana Gradska knji?nica TZG Novigrada Uvjeti kori?tenja | Impressum | RSS Copyright ? 2011 Grad Novigrad | La Citta' di Cittanova.

novigrad.hr Whois

Domain Name: NOVIGRAD.HR